Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2010

Από κυβερνητών άρξασθε...


Ανακοίνωση του Ιωάννη Καποδίστρια, σχετικά με τη μισθοδοσία των υπουργών του:

«...Ελπίζω ότι, όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις την κυβέρνησιν, θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι, εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ' ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της...».

Δίνοντας το παράδειγμα, ο ίδιος δεν δέχθηκε να έχει αμοιβή: «...εφόσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν...».


Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Ανθρώπινα δικαιώματα στα μέτρα μας


Ανθρωπιστικές οργανώσεις ζητούν από την Κούβα την απελευθέρωση των 200 πολιτικών κρατουμένων.

Πριν από μέρες πέθανε ένας φυλακισμένος κουβανός μετά από πολυήμερη απεργία πείνας.
Όταν πέθαναν απεργοί πείνας στην Τουρκία διεκδικώντας τα δικαιώματά τους, ο Ριζοσπάστης έγραφε:

"Η τουρκική κυβέρνηση ευαρεστήθηκε να αναφερθεί στους πολιτικούς κρατούμενους, μετά από 13 θανάτους φυλακισμένων και συγγενών τους... 400 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν στα πρόθυρα του θανάτου....
Η εφημερίδα «Τζουμχουριέτ» είχε πάρει μια συνέντευξη από την Τζανάζ Κουλαξίζ, που πέθανε την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη μετά από απεργία πείνας 137 ημερών : «Αγαπώ τη ζωή», έλεγε η Τζανάζ «αλλά αν θέλεις δικαιώματα, πρέπει να πληρώσεις το τίμημα». Ηταν 19 χρονών."

Για τα δικαιώματα του Κουβανού απεργού και των 200 πολιτικών κρατούμενων "δεν ευαρεστήθηκε να αναφερθεί".

Ανθρώπινα δικαιώματα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα μας.